Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-10-30-1559
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse30.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Kristiansund

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 30. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

§ 2.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Kristiansund kommune.

§ 3.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Kristiansund kommune med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.