Forskrift om gebyrregulativ for kommunale tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Vennesla kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-11-06-1493
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse06.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forVennesla kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71, § 33-1, LOV-2005-06-01-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort04.12.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om gebyrer for kommunale tjenester, Vennesla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vennesla kommunestyre 6. november 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7.

I

Vennesla kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. Regulativet finnes i sin helhet på Vennesla kommunes hjemmeside www.vennesla.kommune.no.

II

Forskriften trer i kraft straks.