Forskrift om betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2014-12-11-1786
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-12-1545
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort29.12.2014   kl. 14.35
KorttittelForskrift om betalingsregulativ, Bodø

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 11. desember 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, jf. lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Betalingsregulativet trer i kraft 1. januar 2015 og kan leses på kommunens hjemmeside www.bodo.kommune.no. Kan også fås ved henvendelse til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø. Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2013 nr. 1545 om betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålings-, og eierseksjoneringssaker, Bodø kommune, Nordland.