Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Tjøme kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-12-17-1927
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§21, LOV-1981-03-13-6-§22, LOV-1981-03-13-6-§23, LOV-1981-03-13-6-§24, LOV-1981-03-13-6-§24a, LOV-1981-03-13-6-§25, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-2008-06-27-71-§27
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om abonnement for vann- og avløp, Tjøme

Hjemmel: Fastsatt av Tjøme kommunestyre 17. desember 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 21, § 22, § 23, § 24, § 24a, § 25 og § 26 og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27. 

Tjøme kommune har vedtatt abonnementsvilkår for vann og avløp – Del 1. Administrative bestemmelser. Abonnementsvilkårene finnes på kommunens hjemmeside www.tjome.kommune.no.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2015.