Fastsetting av samisk navn på Lavangen kommune, Troms

DatoFOR-2014-12-19-1748
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort23.12.2014   kl. 13.30
KorttittelFastsetting av samisk navn på Lavangen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2014 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 fastsettes Loabága suohkan som samisk navn på Lavangen kommune.