Forskrift om midlertidig tillegg til forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-03-04-199
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2015 - 31.12.2020
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort12.03.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tillegg i forskrift om tildeling av kommunal bolig, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyret 4. mars 2015 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. 

Som tillegg til forskrift 7. mai 2003 nr. 1895 om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune § 11 tilføyes:

Bydel Gamle Oslo gis rett til å fatte 200 vedtak om tildeling av kommunal bolig på tvers av bydelsgrensene. Adgangen gjelder ikke tildeling av bolig i Bydel Grünerløkka og Bydel Sagene.

Forskriften trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder til og med 31. desember 2020.