Forskrift om kommuneplan for Bjerkreim kommune, Rogaland

DatoFOR-2015-09-23-1108
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse23.09.2015 - 31.12.2026
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§11-15
Kunngjort01.10.2015   kl. 12.45
KorttittelForskrift om kommuneplan for Bjerkreim

Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommunestyre 23. september 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-15. 

I medhold av lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-15 vedtar Bjerkreim kommune kommuneplan for Bjerkreim kommune – samfunnsdel med handlingsprogram samt arealdel, for perioden 2014–2026. Arealplankart og bestemmelser som vedtas er datert 2. september 2015.

Forskriften trer i kraft straks.