Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker, Drammen kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-11-25-1648
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-11-27-1303
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for byggesaker mv., Drammen

Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 27. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Drammen kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, Drammen kommune, Buskerud. Regulativet i sin helhet finnes på Drammen kommunes hjemmesider www.drammen.kommune.no.

Regulativet trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 27. november 2012 nr. 1303 om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, Drammen kommune, Buskerud.