Regional plan for handel og service 2015–2024, Troms

DatoFOR-2015-12-11-1872
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-1, FOR-2008-06-27-742
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelRegional plan for handel og service 2015–2024, Troms

Hjemmel: Fastsatt av Fylkestinget i Troms 11. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-1 og forskrift 27. juni 2008 nr. 742 om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. 

Planen inneholder regional planbestemmelse og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket. Bestemmelsen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse. Den vil gjelde foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner. Hele planen kan leses her: 

pdf.gif

Planen trer i kraft 1. januar 2016.