Forskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-12-16-1653
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-16-998
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 første ledd, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 34 og § 52a og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Oslo bystyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten.

Forskriften kan du laste ned på Oslo kommunes nettside www.oslo.kommune.no eller hente det i plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahlsgate 1.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 16. juni 2010 nr. 998 om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, Oslo.