Forskrift for gebyrregulativ, slamgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-12-16-1881
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort21.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift for gebyrregulativ, slamgebyrer, Oppdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 34.

Innsamling og behandling av slam 

pris pr. anlegg
Innsamling og behandling av slam
husholdninger
Føres til inntekt på konto:Eks. mva.Inkl. 25 % mva.
1.01Henteordning – slamavskillere hvor det ikke blir betalt avløpsgebyr – inntil 4 m³16407.6161.699,502.124,40
 
pris pr. tømming
Innsamling og behandling av slam
fritidsboliger
Føres til inntekt på konto:Eks. mva.Inkl. 25 % mva.
1.02Henteordning - tette tanker - inntil 6 m³16410.6162.235,702.794,60
1.03Henteordning - slamavskillere - (0–2,4 m³ )16410.6161.908,302.385,40
1.04Henteordning - slamavskillere - (2,5–6 m³ )16410.6162.563,103.203,90
1.05Henteordning - minirenseanl. Kl. 1 - inntil 6 m³16410.6162.235,702.794,60
 
pris pr. tømming
Innsamling og behandling av slam
div. tillegg
Føres til inntekt på konto:Eks. mva.Inkl. 25 % mva.
1.06Pris pr. m³ over 4/6 m³ (husholdning/fritid)16410.616386,30482,90
1.07Ekstra tømming, fritidsboliger*16410.6162.831,603.539,50
1.08Ekstra tømming, husholdninger*16410.6164.909,606.137,10
1.09Nødtømming**16410.6163.961,704.952,10
1.10Tank ikke påvist/utilgjengelig for tømming16407.616592,80741,00
*Tømmes innen 7 dager.
**tømmes innen 24 timer.

Årsgebyret for fritidsboliger vil være avhengig av tømmefrekvensen på anlegget. Eksempelvis skal godkjent anlegg for slamavskiller på 4m³ tømmes hvert fjerde år. Årsgebyret blir da: kr 3.203,90/4 = kr 800,97,-

Gebyrregulativet er gjeldende fra og med 1. januar 2016.