Forskrift om gebyrregulativ for avfallsgebyrer – husholdningsavfall, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-12-16-1889
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort04.02.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for avfallsgebyrer, Oppdal

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 34. 

Oppdal kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for avfallsgebyrer – husholdningsavfall. Regulativet gjelder fra 1. januar 2016 og finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside www.oppdal.kommune.no.