Forskrift om gebyrregulativ for saker etter matrikkelloven, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2015-12-17-1891
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova) § 32, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16.

§ 1.Lenvik kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven. Regulativet er lagt ut på kommunens hjemmeside www.lenvik.kommune.no, og kan ellers fås i sin helhet ved henvendelse til Lenvik kommune.
§ 2.Forskrift for gebyrregulativet etter matrikkelloven trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 25. februar 20101 om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Lenvik kommune, Troms.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.