Forskrift om etablering av to midlertidige restriksjonsområder EN R193 og EN R194 over Lillehammer og Hamar i forbindelse med Ungdoms-OL, Oppland og Hedmark

DatoFOR-2016-02-08-109
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar og Lillehammer kommuner, Hedmark og Oppland
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort10.02.2016   kl. 10.45
KorttittelForskrift om restriksjonsområder under Ungdoms-OL, Lillehammer og Hamar

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 8. februar 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten innenfor restriksjonsområdene i forbindelse med avviklingen av ungdoms-OL 2016.

§ 2.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder i følgende områder: 

EN R193 «Lillehammer»

Horisontal utstrekning:

Definert som en sirkel med

Fotpunkt 610659.5N-0102757.6E i grader, minutter og sekunder (WGS-84)

Radius 4 nautiske mil

Vertikal utstrekning: GND til FL095 

EN R194 «Hamar»

Horisontal utstrekning:

Definert som en sirkel med

Fotpunkt 604742.3N-0110402.6E i grader, minutter og sekunder (WGS-84)

Radius 3 nautiske mil

Vertikal utstrekning: GND til 3500 FT AMSL.

§ 3.Luftromsrestriksjoner

Kun flyging som har fått tillatelse fra og er koordinert med politiet er tillatt innenfor restriksjonsområdene i perioder restriksjonene er aktive. Operasjoner i tilknytning til militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag skal prioriteres foran annen trafikk i restriksjonsområdet.

§ 4.Praktisering av restriksjonene – sanntidsaktivering (real time activation)

Politiet og flygekontrolltjenesten skal praktisere restriksjonene i samsvar med prinsippene om real time activation slik disse fremgår av ENR 5.1 punkt 3.4 i AIP-Norge versjon datert 2. april 2015.

Aktiviteten i restriksjonsområdet skal alltid være koordinert mellom flygekontrolltjenesten og politiet.

Politiet skal forhåndsvarsle flygekontrolltjenesten senest 30 minutter før området tas i bruk.

§ 5.Særskilt oppheving av restriksjonene

Luftfartstilsynet kan oppheve allerede aktiverte restriksjoner dersom viktige samfunnsmessige interesser tilsier det.

§ 6.Ikrafttredelse og opphør

Forskriften trer i kraft 12. februar 2016 kl. 00:01 og opphører 21. februar 2016 kl. 23:59.