Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke

DatoFOR-2016-03-18-272
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse18.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§4, LOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort21.03.2016   kl. 13.25
KorttittelForskrift om sammenslåing av av Tjøme og Nøtterøy

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

§ 1.Tjøme og Nøtterøy kommune skal med virkning fra 1. januar 2018 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Færder kommune.
§ 2.Det avholdes ekstraordinært valg forut for sammenslåingen 1. januar 2018. Det nye kommunestyret består av 47 representanter. Det avholdes ordinært kommunestyrevalg i 2019.
§ 3.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tjøme og Nøtterøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Færder kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 12.
§ 4.Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret høsten 2017 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
§ 5.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2021. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være to forliksråd i denne perioden.
§ 6.Kommunestyret skal oppnevne to medlemmer til kommunal heimevernsnemnd i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2018, jf. forskrift til lov om Heimevernet pkt. 22 og 23.
§ 7.Forskriften trer i kraft straks.