Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus

DatoFOR-2016-03-30-314
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2016
Sist endretFOR-2016-07-01-886 fra 07.07.2016
EndrerFOR-2015-09-25-1118
Gjelder forOslo kommune, og Akershus
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om vegliste, Oslo og Akershus

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, Region øst 30. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrifter 11 mai 2016 nr. 484 (i kraft 12 mai 2016), 7 juni 2016 nr. 599 (i kraft 9 juni 2016). 1 juli 2016 nr. 886 (i kraft 7 juli 2016).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oslo og Akershus. En pdf-versjon kan leses her:  pdf.gif

Forskriften er endret ved forskrift 11. mai 2016 nr. 484 (i kraft 12. mai 2016) med følgende tillegg: 

lf-20160330-0314-02-01.png

Forskriften er endret ved forskrift 7. juni 2016 nr. 599 (i kraft 9. juni 2016) med følgende tillegg: 

lf-20160330-0314-03-01.png

Forskriften er endret ved forskrift 15. juni 2016 nr. 744 (i kraft 16. juni 2016) med følgende tillegg: 

lf-20160330-0314-04-01.png

Forskrften er endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 886 (i kraft 7 juli 2016) med følgende tillegg: 

lf-20160330-0314-05-01.png

0Endret ved forskrifter 11 mai 2016 nr. 484 (i kraft 12 mai 2016), 7 juni 2016 nr. 599 (i kraft 9 juni 2016), 15 juni 2016 nr. 744 (i kraft 16 juni 2016), 1 juli 2016 nr. .886 (i kraft 7 juli 2016).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. april 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 25. september 2015 nr. 1118 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus.