Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark

DatoFOR-2016-03-30-316
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2016
Sist endretFOR-2016-06-01-556 fra 02.06.2016
EndrerFOR-2015-12-02-1383
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om vegliste, Hedmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, Region øst 30. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 1 juni 2016 nr. 556 (I kraft 2 juni 2016).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Hedmark. En pdf-versjon kan leses her:   pdf.gif

Forskriften er endret ved forskrift 1. juni 2016 nr. 556 (i kraft 2 juni 2016 med følgende tillegg: 

lf-20160330-0316-02-01.png

0Endret ved forskrift 1 juni 2016 nr. 556 (i kraft 2 juni 2016).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. april 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 2. desember 2015 nr. 1383 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark.