Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland

DatoFOR-2016-04-05-361
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-10-01-1150
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort14.04.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vegliste, Nordland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region nord 5. april 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b.

I

Vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Nordland fylke er revidert og kan fås ved henvendelse til distriktsvegkontorene og trafikkstasjonene. En pdf-versjon kan leses her: 

pdf.gif

II

Forskriften gjelder fra 15. april 2016.

III

Forskriften opphever forskrift 1. oktober 2015 nr. 1150 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland.