Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2016-04-15-382
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort18.04.2016   kl. 14.25
KorttittelFastsetting av samisk navn på Fauske

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2016 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fastsettelse av Fuosko suohkan som samisk navn på Fauske kommune.