Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud

DatoFOR-2016-06-08-646
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§86
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelForskrift om loddtrekningskretser for meddommere, Kongsberg og Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 86 første ledd andre punktum.

§ 1.Kongsberg og Eiker tingrett deles i to loddtrekningskretser for meddommere. De kommuner som hører til tingretten fordeles mellom kretsene på følgende måte: 

Krets 1 Hokksund

Krødsherad kommune

Modum kommune

Nedre Eiker kommune

Sigdal kommune

Øvre Eiker kommune 

Krets 2 Kongsberg

Flesberg kommune

Kongsberg kommune

Nore og Uvdal kommune

Rollag kommune.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2016.