Forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker, Time kommune, Rogaland

DatoFOR-2016-06-14-649
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse14.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Time

Hjemmel: Fastsatt av Time kommunestyre 14. juni 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Time kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse i Time kommune.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.