Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-08-02-970
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse02.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2002-05-30-3009, LOV-2012-03-16-12
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.10
KorttittelForskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av rådmannen 2. august 2016 med hjemmel i forskrift 30. mai 2002 nr. 3009 om vann og avløpsavgifter, Sandefjord kommune, Vestfold.

I

Følgende tas inn som tillegg til standard abonnementsvilkår:

Ved beregning av dimensjonerende regnintensitet skal IVF-kurve fra målestasjon 27564 Sandefjord Mosserød legges til grunn. Det skal foretas beregning av alle aktuelle varigheter med 20 års gjentagelsesintervall for å finne den maksimale differansen mellom tilrenning og tillatt videreført vannmengde. Maksimal videreført mengde til kommunal overvannsledning er 1 liter/sekund/dekar. Det skal benyttes klimafaktor på 1,4 for fremtidig økning av nedbøren.

II

Forskriften trer i kraft straks.