Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-09-09-1041
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort09.09.2016   kl. 13.45
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sandefjord

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. september 2016. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fellesnemnda for nye Sandefjord kommunes vedtak 24. mai 2016 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sandefjord kommunes våpen og flagg blir: I gull i en oppvoksende båt en hvalfanger med hevet harpun, alt i svart.