Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-09-22-1109
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-03-17-252
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
Rettet16.11.2016, rettelser i pdf på side 86/87.
KorttittelForskrift om vegliste, Møre og Romsdal

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region midt, 22. september 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b.

I

Det er fastsatt forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Møre og Romsdal. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy kapittel 5.

En pdf-versjon kan lesast her:   /pdf.gif

II

Denne forskrifta gjeld frå 1. oktober 2016. Fra samme dato blir forskrift 17. mars 2016 nr. 252 om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal oppheva.