Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold

DatoFOR-2016-09-27-1112
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2017-02-01-111 fra 03.02.2017
EndrerFOR-2016-03-30-315
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Østfold

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 27. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 1 feb 2017 nr. 111 (i kraft 3 feb 2017).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Østfold. En pdf-versjon kan leses her:  pdf.gif

1. februar 2017 nr. 111 gjøres følgende endring for Skiptvedt: 

lf-20160927-1112-02-01.png

0Endret ved forskrift 1 feb 2017 nr. 111 (i kraft 3 feb 2017).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 30. mars 2016 nr. 315 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold.