Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo

DatoFOR-2016-09-27-1113
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2016-10-26-1240 fra 28.10.2016
EndrerFOR-2016-03-30-314
Gjelder forAkershus og Oslo
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om veglister, Akershus og Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 27. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Akershus og Oslo. En pdf-versjon kan leses her:  pdf.gif

26. oktober 2016 nr. 1240 blir det gjort følgende endring for Ullensaker kommune: 

lf-20160927-1113-02-01.png

0Endret ved forskrift 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 30. mars 2016 nr. 314 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo.