Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo

DatoFOR-2016-09-27-1113
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2017-01-11-18 fra 13.01.2017
EndrerFOR-2016-03-30-314
Gjelder forAkershus og Oslo
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om veglister, Akershus og Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 27. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrifter 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016), 9 nov 2016 nr. 1301 (i kraft 11 nov 2016), 23 nov 2016 nr. 1356 (i kraft 25 nov 2016), 7 des 2016 nr. 1440 (i kraft 9 des 2016), 20 des 2016 nr. 1704 (i kraft 22 des 2016), 11 jan 2017 nr. 18 (i kraft 13 jan 2017).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Akershus og Oslo. En pdf-versjon kan leses her:  pdf.gif

26. oktober 2016 nr. 1240 blir det gjort følgende endring for Ullensaker kommune: 

lf-20160927-1113-02-01.png

9. november 2016 nr. 1302 blir det gjort følgende endring for Skedsmo, Nes, Frogn og Oppegård: 

lf-20160927-1113-03-01.png

23. november 2016 nr. 1356 blir det gjort følgende endring for Nannestad og Oppegård: 

lf-20160927-1113-04-01.png

7. desember 2016 nr. 1440 blir det gjort følgende endring for Oppegård: 

lf-20160927-1113-05-01.png

20. desember 2016 nr. 1704 blir det gjort følgende endring for Hurdal: 

lf-20160927-1113-06-01.png

11. januar 2017 nr. 18 blir det gjort følgende endring for Ski: 

lf-20160927-1113-07-01.png

0Endret ved forskrifter 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016), 9 nov 2016 nr. 1301 (i kraft 11 nov 2016), 23 nov 2016 nr. 1356 (i kraft 25 nov 2016), 7 des 2016 nr. 1440 (i kraft 9 des 2016), 20 des 2016 nr. 1704, 11 jan 2017 nr. 18 (i kraft 13 jan 2017).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 30. mars 2016 nr. 314 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo.