Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo

DatoFOR-2016-09-27-1113
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2016-12-07-1113 fra 09.12.2016
EndrerFOR-2016-03-30-314
Gjelder forAkershus og Oslo
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om veglister, Akershus og Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 27. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrifter 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016), 9 nov 2016 nr. 1301 (i kraft 11 nov 2016), 23 nov 2016 nr. 1356 (i kraft 25 nov 2016), 7 des 2016 nr. 1440 (i kraft 9 des 2016).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Akershus og Oslo. En pdf-versjon kan leses her:  pdf.gif

26. oktober 2016 nr. 1240 blir det gjort følgende endring for Ullensaker kommune: 

lf-20160927-1113-02-01.png

9. november 2016 nr. 1302 blir det gjort følgende endring for Skedsmo, Nes, Frogn og Oppegård: 

lf-20160927-1113-03-01.png

23. november 2016 nr. 1356 blir det gjort følgende endring for Nannestad og Oppegård: 

lf-20160927-1113-04-01.png

7. desember 2016 nr. 1440 blir det gjort følgende endring for Oppegård: 

lf-20160927-1113-05-01.png

0Endret ved forskrifter 26 okt 2016 nr. 1240 (i kraft 28 okt 2016), 9 nov 2016 nr. 1301 (i kraft 11 nov 2016), 23 nov 2016 nr. 1356 (i kraft 25 nov 2016), 7 des 2016 nr. 1440 (i kraft 9 des 2016).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 30. mars 2016 nr. 314 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo.