Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark

DatoFOR-2016-09-28-1116
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2016-12-14-1524 fra 15.12.2016
EndrerFOR-2016-03-30-316
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Hedmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 28. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1524 (i kraft 15 des 2016).

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Hedmark. En pdf-versjon kan leses her:  grafikk/pdf.gif  

14. desember 2016 gjøres følgende endring for Stor-Elvdal: 

lf-20160928-1116-02-01.png

0Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1524 (i kraft 15 des 2016).

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 30. mars 2016 nr. 316 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark.