Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud

DatoFOR-2016-09-28-1117
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-03-29-306
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Buskerud

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, Region sør 28. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b.

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud. En pdf-versjon kan leses her: 

pdf.gif

II

Denne forskrift gjelder fra 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 29. mars 2016 nr. 306 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud.