Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland

DatoFOR-2016-09-28-1123
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse05.10.2016
Sist endretFOR-2016-12-08-1441 frå 15.12.2016
EndrerFOR-2016-06-22-808
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Rogaland

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen Region Vest 28. september 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a. Endra med forskrift 11 nov 2016 nr. 1320 (i kraft 16 nov 2016), 8 des 2016 nr. 1441 (i kraft 15 des 2016).

I

Det er fastsett forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Rogaland. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Ein pdf-versjon kan lesast her:  pdf.gif

11. november 2016 nr. 1320 er det gjort følgjande endring for Hjelmeland: 

pdf.gif

8. desember 2016 nr. 1441 bir det gjort følgjande endring for Stavanger: 

pdf.gif

0Endra med forskrifter 11 nov 2016 nr. 1320 (i kraft 16 nov 2016), 8 des 2016 nr. 1441 (i kraft 15 des 2016).

II

Denne forskrifta gjeld frå 5. oktober 2016.

Frå same dato er forskrift 22. juni 2016 nr. 808 om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland, oppheva.