Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2016-09-28-1124
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse05.10.2016
Sist endretFOR-2017-02-27-225
EndrerFOR-2016-06-22-807
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Sogn og Fjordane

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens vegvesen Region Vest 28. september 2016 med heimel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a. Endra med forskrifter 20 okt 2016 nr. 1238 (i kraft 28 okt 2016), 1 nov 2016 nr. 1277, 24 nov 2016 nr. 1414, 4 jan 2017 nr. 4, 27 feb 2017 nr. 225.

I

Det er fastsett forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar i Sogn og Fjordane. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Ein pdf-versjon kan lesast her:  pdf.gif

20. oktober 2016 nr. 1238 blir det gjort følgjande endring for Førde, Selje og Stryn: 

pdf.gif

1. november 2016 nr. 1277 blir det gjort følgjande endring for Vik: 

pdf.gif

24. november 2016 nr. 1414 blir det gjort følgjande endring for Hornindal: 

pdf.gif

4. januar 2017 nr. 4 blir det gjort følgjande endring for Lærdal: 

pdf.gif

27. februar 2017 nr. 225 blir det gjort følgjande endring for Gaular: 

pdf.gif

0Endra med forskrifter 20 okt 2016 nr. 1238 (i kraft 28 okt 2016), 1 nov 2016 nr. 1277, 24 nov 2016 nr. 1414, 4 jan 2017 nr. 4, 27 feb 2017 nr. 225.

II

Denne forskrifta gjeld frå 5. oktober 2016.

Frå same dato er forskrift 22. juni 2016 nr. 807 om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane, oppheva.