Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark

DatoFOR-2016-10-25-1239
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse26.10.2016
Sist endretFOR-2016-11-07-1299
EndrerFOR-2016-09-28-1118
Gjelder forTelemark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort27.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vegliste, Telemark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, Region sør 25. oktober 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 7 nov 2016 nr. 1299.

I

Det er fastsatt revidert forskrift om vegliste for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark. En pdf-versjon kan leses her: 

pdf.gif

7. november 2016 nr. 1299 gjøres følgende endring for Siljan: 

pdf.gif

0Endret ved forskrift 7 nov 2016 nr. 1299.

II

Denne forskrift gjelder fra 26. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 28. september 2016 nr. 1118 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark.