Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark

DatoFOR-2017-01-13-164
Publisert
Ikrafttredelse13.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta, Loppa, Guovdageaidnu Kautokeino, Hammerfest, Kvalsund, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger Porsángu Porsanki, Lebesby, Kárásjohka Karasjok, Gamvik, Berlevåg, Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Deatnu Tana, Unjárga Nesseby, Finnmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16, FOR-2016-02-05-102, FOR-2016-02-18-1905
Kunngjort14.02.2017   kl. 15.45
KorttittelFastsetting av endringer i Finnmark politidistrikt

Hjemmel: Fastsatt av Politidirektoratet 13. januar 2017 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16, delegeringsvedtak 5. februar 2016 nr. 102 og delegeringsvedtak 18. februar 2016 nr. 1905. 

Ved kgl.res. 5. februar 2016 nr. 102 ble Kongens myndighet etter politiloven § 16 annet ledd delegert til Justis- og beredskapsdepartementet. I vedtak av 18. februar 2016 har departementet delegert videre til Politidirektoratet myndighet etter politiloven § 16 annet ledd til å fastsette endringer i politiets lokale tjenestestedsstruktur.

Politidirektoratet har besluttet følgende endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i Finnmark politidistrikt.

-Sammenslåing av Alta, Loppa og Kautokeino lensmannsdistrikter, til Alta lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: Alta lensmannskontor, Loppa lensmannskontor og Kautokeino lensmannskontor.

Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Alta, Loppa og Kautokeino.

-Sammenslåing av Hammerfest politistasjonsdistrikt, Hasvik, Måsøy og Nordkapp lensmannsdistrikter, til Hammerfest politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestesteder: Hammerfest politistasjon, Hasvik lensmannskontor, Måsøy lensmannskontor og Nordkapp lensmannskontor.

Politistasjonsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.

-Sammenslåing av Porsanger, Karasjok, og Lebesby lensmannsdistrikter, og del av Berlevåg og Gamvik lensmannsdistrikt (del som omfatter Gamvik kommune), til Porsanger lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: Porsanger lensmannskontor, Gamvik lensmannskontor, Karasjok lensmannskontor og Lebesby lensmannskontor.

Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby og Porsanger.

-Sammenslåing av Kirkenes, Vadsø, og Vardø politistasjonsdistrikter, Båtsfjord, Tana, og Nesseby lensmannsdistrikter, samt del av Berlevåg og Gamvik lensmannsdistrikt (del som omfatter Berlevåg kommune), til Varanger politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestesteder: Kirkenes politistasjon, Berlevåg lensmannskontor, Båtsfjord politistasjon, Vadsø politistasjon, Vardø politistasjon og Tana lensmannskontor.
-Politistasjonsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. 

Kommunene i Finnmark politidistrikt:

Alta

Loppa

Guovdageaidnu Kautokeino

Hammerfest

Kvalsund

Hasvik

Måsøy

Nordkapp

Porsanger Porsángu Porsanki

Lebesby

Kárásjohka Karasjok

Gamvik

Berlevåg

Sør-Varanger

Vardø

Vadsø

Deatnu Tana

Unjárga Nesseby