Forskrift om kinovedtekt for Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1986-10-15-1972
PublisertII 1986 s 685
Ikrafttredelse15.10.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1913-06-25-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om kinovedtekt, Rissa

Justisdepartementet stadfester 15. oktober 1986 vedtak av Rissa kommunestyre 11. september 1986 om ny kinovedtekt for Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og lov av 25. juli 1913 nr. 4 om offentlig forevisning av kinematografbilder.

§ 1.Offentlig framvisning av film (kinematografbilleder) inkludert video må ikke finne sted uten tillatelse i henhold til lov av 25. juli 1913, nr. 4 § 2.
§ 2.Offentlig framvisning av film må bare finne sted i lokaler som på forhånd er godkjent av politiet. Ethvert pålegg som politiet gir for å opprettholde orden og trygge publikums sikkerhet, må straks etterkommes.
§ 3.Ved filmframvisninger må det nøye påsees at de aldersgrenser som er annonsert for hver enkelt film blir overholdt.

I tvilstilfelle kan kontrolløren eller den som har fått innvilget tillatelse til framvisningen kreve legitimasjon.

§ 4.Publikum skal oppføre seg sømmelig og ordentlig og må ikke forstyrre forestillingen eller andre som er tilstede. Røyking eller bruk av alkohol er forbudt under forestillingen.
§ 5.Overtredelse av bestemmelsene i denne vedtekt eller av pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, straffes etter straffelovens § 339, nr. 2, dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.
§ 6.Denne vedtekt trer i kraft straks den er stadfestet.

Samtidig oppheves kinovedtekt for kommunen stadfestet av Justisdepartementet 15. juni 1966.