Dokumentet Dok.nr.19 (2011-2012) Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk (Stortingsdokumenter) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.

Det originale dokumentet er tilgjengelig her

Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: