Res. om Kongeflaget m.v. 

DatoFOR-1905-11-15-2
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1905 s 507
Ikrafttredelse15.11.1905
Sist endretFOR-1924-09-26-4
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelRes. om Kongeflaget m.v.

Den norske Regjerings Resolution, hvorved det bestemmes, at Norges Kongeflag eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie,1 skal være et høirødt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 5 til 7 og indeholdende en opreist, kronet gylden Løve, holdende i Forlabberne en opløftet Stridsøkse med gyldent Skaft og Blad af Sølv.

1Endret ved res. 26. september 1924 således at kongeflagget kun skulle benyttes av D.D.M.M. Kongen og Dronningen.