Res. om Kongevaabenet. 

DatoFOR-1905-12-30-1
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1905 s 562
Ikrafttredelse30.12.1905
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelRes. om Kongevaabenet

Kongelig Resolution, hvorved bestemmes, at det til offentlig Brug bestemte Kongevaaben skal - som i et fremlagt Udkast - bestaa af Rigsvaabenets Skjold1 paa den kongelige Hermelinskaabe, der holdes af den norske Kongekrone. Kongevaabenets Skjold er omgivet af St. Olafsordenens Kjede. Kaaben og Kronens Hætte er purpurfarvet

1Jf. res. 19. mars 1937 nr. 3728.