Res. om fastsættelse af en kongevimpel. 

DatoFOR-1906-01-27-2
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1906 s 31
Ikrafttredelse27.01.1906
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelRes. om fastsættelse af en kongevimpel

Kongelig Resolution, hvorved der fastsættes en kongevimpel, som skal have samme høirøde farve og indeholde samme gyldne løve som for kongebanneret bestemt, idet løven anbringes inderst ved stangen.