Res. angående flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen

DatoFOR-1924-09-26-4
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1924 s 457
Ikrafttredelse26.09.1924
Sist endret
EndrerFOR-1905-11-15-2
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelRes. angående flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen

Fastsatt ved kgl.res. 26. september 1924. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Det flagg som ved den norske regjerings resolusjon av 15. november 1905 er fastsatt for H.M. Kongen og den Kongelige familie, blir herefter kun å benytte av D.D.M.M. Kongen og Dronningen og samtidig bestemmes, at det flagg som blir å benytte av H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen skal være et høirødt flagg av samme størrelse som kongeflagget (altså forholdet mellem bredde og lengde som 5 til 7), men forsynt med et innsnitt i den høire (yttre) smalside utgjørende 1/7 av flaggets lengde og inneholdende i flaggets midte en opreist kronet gylden løve holdende i forlabbene en opløftet stridsøkse med gyldent skaft og blad av sølv.