Forskrifter om at lover om patenter, om varemerker og om mønster, alle fra 1910, gjøres gjeldende for Svalbard.

DatoFOR-1926-07-01-8940
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1926 s 27, II 1926 s 266
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om patentlovgivn. på Svalbard

Kapitteloversikt:

I

Lov om patenter, lov om varemerker og om utilbørlige varekjennetegn og forretningsnavn, og lov om mønster, samtlige av 2. juli 1910, gjøres gjeldende for Svalbard.