Resolusjon om at øen Jan Mayen inndras under norsk høihetsrett.

DatoFOR-1929-05-08-3426
DepartementUtenriksdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1814-05-17-§1
Kunngjort
KorttittelRes. om Jan Mayen under norsk høyhetsrett

Fastsatt ved kgl.res. 8 mai 1929. 

Øen Jan Mayen inndras under norsk høihetsrett.