Forskrift om Bouvet-øya.

DatoFOR-1930-09-19-3663
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1930 s 564
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1930-02-27-3-§7.
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bouvet-øya

Kapitteloversikt:

Fastsatt med hjemmel i lov av 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. § 7. Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094.

I.

Handelsdepartementet overtar administrasjonen av Bouvet-øya. Den myndighet som i rikets lovgivning er lagt til fylkesmannen (overøvrigheten), skal for Bouvet-øya utøves av Handelsdepartementet.

II.

Forretningene som politimester (politichef) på Bouvet-øya legges under Justisdepartementet.

III.

Lagmannsretten for Oslo lagsogn er inntil videre lagmannsrett for Bouvet-øya.

IV.

Bouvet-øya er eget domssogn. De forretninger som efter lovgivningen hører under tingrettene, legges inntil videre til Oslo tingrett.

De bestemmelser som er gitt i loven om Svalbard av 17. juli 1925 §§ 9-12, får tilsvarende anvendelse for Bouvet-øya.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).