Forskrift om forbud mot utførsel av drivtømmer fra Svalbard og Jan Mayen.

DatoFOR-1931-09-25-3452
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse25.09.1931
Sist endretFOR-1989-05-12-303
Endrer
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om drivtømmer, Svalbard/Jan Mayen

Fastsatt ved kgl. res. av 25. september 1931 i henhold til lov om Svalbard av 17. juli 1925 § 4 og lov om Jan Mayen av 27. februar 1930 nr. 2 § 2. Endret 12 mai 1989 nr. 303.

§ 1.Ingen må utføre drivtømmer (rekved) fra Svalbard eller Jan Mayen uten tillatelse av Sysselmannen på Svalbard. Overtredelse herav straffes.
§ 2.Denne resolusjon trer i kraft straks.