Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.

DatoFOR-1933-07-06-3
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1933 s 459
Ikrafttredelse06.07.1933
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-06-29-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om fremmed flagg på kommunal bygning

Fastsatt ved kgl.res. 6. juli 1933 med hjemmel i lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger del I annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

1. Et fremmed lands flagg kan heises ved siden av Norges flagg på eller fra kommunale offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, når dette av hensyn til internasjonal høflighet finnes ønskelig.
2. Et fremmed lands flagg skal dog ved sådanne anledninger ikke gis en mere fremtredende plass enn Norges flagg.