Forskrifter om det nøyaktige tidspunkt for frigjøringen av Norge.

DatoFOR-1945-10-12-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1945 s 167, II 1945 s 225
Ikrafttredelse09.05.1945
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om tidspunktet for frigjøringen

Fastsatt ved kgl.res. 12. oktober 1945. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I forhold til lovgivningsbestemmelser m.v. som knytter rettsvirkninger til frigjøringen, okkupasjonens opphør, avslutningen av alminnelig våpenstilstand eller fiendtlighetenes opphør skal som det avgjørende tidspunkt gjelde kl. 00.01 9 mai 1945 (dagjeldende norsk tid).