Forskrift om Norsk Lysningsblad

DatoFOR-1948-06-22-1
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertII 1948 s 321
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-11-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om Norsk Lysningsblad

Skrivelse fra Justisdepartementet. 

I medhold av Forskrifter for Norsk Lysningsblad avsnitt II punkt 3, fastsatt av Justisdepartementet i henhold til lov om Norsk Lysningsblad av 11. oktober 1946 § 3, jfr. kgl.res. av 5. desember 1947, bestemmes at kunngjøring av ledig tjeneste eller stilling i frivillige organisasjoner kan inntas i Norsk Lysningsblad når det av kunngjøringen framgår at innehaveren må være en ordinert prest eller at det vil bli søkt om ordinasjonsløyve.