Forskrift om grenser for krigshavnsområder.

DatoFOR-1950-02-17-3575
DepartementForsvarsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25, FOR-1951-01-19-1-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenser for krigshavnsområder

Fastsatt ved kgl.res.av 17. februar 1950. 

Som krigshavnsområde fastsettes disse norske farvann: 

1.Oslofjorden og øvrige farvann fastsettes innen for en linje:
Riksgrensen pkt XX (bøye) N br 58° 56,5′ O lgd 10° 55,4′
Midtre Heiaflu N br 58° 56,8′ O lgd 10° 55,4′

Skjæret ved sørpynten av

Ertholmen i Rauer N br 58° 58,6′ O lgd 10° 14,1′
Skjæret sør av Tvisteinen fyr N br 58° 56,1′ O lgd  9° 56,6′
Napa båke N br 58° 56,8′ O lgd  9° 52,9′

Fastlandets sørpunkt ved

Mauresund N br 58° 57,4′ O lgd  9° 51,8′ 
2.Kristiansands havn med farvannet innenfor en linje:
Årosveten N br 58°  4,0′ O lgd  7° 50,0′
Songvår fyr N br 58°  0,9′ O lgd  7° 49,0′
Lille Svarten N br 58°  2,9′ O lgd  8°  1,4′
Meholmskjær N br 58°  5,6′ O lgd  8° 11,9′
Langbåskjær N br 58°  6,4′ O lgd   8° 15,4′
Krygholmen ostpynt N br 58°  7,2′ O lgd  8° 14,4′ 
3.Stavanger havn med farvannet innenfor en linje:
Tangerhaug båke N br 58° 49,1′ O lgd  5° 32,8′
Feinstein fyr N br 58° 49,5′ O lgd  5° 30,5′
Hengsøy varde N br 58° 52,7′ O lgd  5° 26,3′
Imsen varde N br 59°  0,5′ O lgd  5° 22,3′
Klepp lykt N br 59° 10,2′ O lgd  5° 23,0′
Smørstakk lykt N br 59° 15,0′ O lgd  5° 21,3′
Krokenes N br 59° 16,0′ O lgd  5° 21,3′ 
4.Bergens havn med farvannet innenfor en linje:

Fonnes (Lygrefjordens ost-

side) N br 60° 48,5′ O lgd  4° 57,0′
Hellesøy fyr N br 60° 45,1′ O lgd  4° 43,0′
Lesle Odde N br 60° 41,5′ O lgd  4° 42,0′
Gangvarskjær N br 60° 38,4′ O lgd  4° 43,2′
Herboskjær N br 60° 18,8′ O lgd  4° 53,5′
Hufteskjær N br 60° 15,7′ O lgd  4° 55,2′
Marsteinen N br 60°  7,9′ O lgd  5°  1,0′
Salturholmen N br 60°  4,9′ O lgd  5° 18,0′
Svarthelleren N br 60°  5,0′ O lgd  5° 22,4′
Dalhovde N br 60°  8,5′ O lgd  5° 36,5′ 
5.Trondheimsfjorden med farvannet innenfor en linje:
Bjugsnes N br 63° 46,3′ O lgd  9° 34,0′
Storfosen vestpynt N br 63° 40,0′ O lgd  9° 22,5′
Kongsvoll N br 63° 33,8′ O lgd  9° 24,0′ 
6.Farvannet ved Ofoten, Harstad og Tromsø innenfor en linje:
Nordøy (Oternakken) N br 60° 15,9′ O lgd 15° 58,0′
Skarvhausen lykt N br 68° 18,1′ O lgd 15° 40,2′
Andenes N br 69° 15,8′ O lgd 16° 13,0′
Vikanberget N br 69° 19,0′ O lgd 16° 12,0′
til Haugenes lykt N br 69° 17,0′ O lgd 16° 13,6′
Måneset N br 69° 25,0′ O lgd 16° 52,0′
Senjas kyst til Kjølva N br 69° 36,0′ O lgd 17° 30,0′
Klokkerholmen N br 69° 57,0′ O lgd 18° 43,0′
Ringvassøy kyst til avløysinga N br 70°  3,0′ O lgd 19° 30,0′
Klubben N br 70°  6,0′ O lgd 19° 42,0′
Varmøy kyst til Fakkelkjeila N br 70°  6,0′ O lgd 20° 08,0′
Arnøy vestside N br 70°  5,8′ O lgd 20° 23,0′
Arnøy kust til Singlen N br 70°  3,0′ O lgd 20° 48,0′
Kvitneset N br 70°  2,0′ O lgd 20° 28,0′
Kågen kyst til Skognes N br 69° 57,5′ O lgd 20° 58,5′
Mikkelvik N br 69° 56,5′ O lgd 21° 00,5′ 
7.Vardø havn med farvannet innenfor en linje:
Kistefjell N br 70° 24,3′ O lgd 30° 59,5′
Skagen varde N br 70° 24,3′ O lgd 30° 04,8′
Reinøyskjær N br 70° 24,2′ O lgd 31° 07,7′
Kålneset N br 70° 23,9′ O lgd 31° 00,3′
Staurneset N br 70° 23,4′ O lgd 31° 10,2′
Hornøy nordostpynt N br 70° 23,2′ O lgd 31° 10,5′

og videre rettvisende sør til

den treffer en linje trukket

rettvisende ost fra Domen N br 70° 20,0′ O lgd 31° 02,5′