Forskrifter om adgangen til kirkelig vigsel for medlemmer av The Evangelical Lutheran Church i U.S.A.

DatoFOR-1952-05-08-6
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1952 427, II 1952 218
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1918-05-31-2-§22 jf LOV-1991-07-04-47-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om vigsel, Evangelical Lutheran Church

Fastsatt 8. mai 1952 nr. 6 i medhold av lov av 31. mai 1918 nr. 2 § 21, 2. ledd. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Familie- og forbrukerdepartementet).

I medhold av lov av 31. mai 1918 nr. 2 § 21, 2. ledd, bestemmes at medlemmer av den norsk-lutherske kirke, The Evangelical Lutheran Church i U.S.A. skal være likestillet med den norske statskirkes medlemmer med hensyn til adgangen til kirkelig vigsel.