Forskrifter for salg av sera og vaksiner m.v. fra visse statsinstitusjoner.

DatoFOR-1952-12-15-3
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.12.1952
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-06-21, LOV-1935-03-08-§4. FOR-1949-01-28-1
Kunngjort
KorttittelForsk. om salg av sera m.v. fra statsinst.

Kapitteloversikt:

I.

Statens institutt for folkehelse, Statens Bakteriologiske Laboratorium i Tromsø, Veterinærinstituttet og andre statsinstitusjoner som er godkjent av Sosialdepartementet, skal uten hinder av handelslovens bestemmelser kunne selge følgende varer til medisinsk og veterinærmedisinsk bruk:

1)Sera, vaksiner og diagnostiske hjelpemidler, og dessuten varer som er av en slik art at salg av dem er naturlig forbundet med salg av sera og vaksiner, f.eks. difteripensler og vaksinasjonsnåler.
2)Næringssubstrater til bakterilogiske undersøkelser.
3)Spesialemballasje til sending av bakteriologiske prøver o.l.

II.

Varene kan selges til:

1)Apotek.
2)Sykehus og andre medisinale institusjoner.
3)Helseråd.
4)Personer eller selskaper som har departementets tillatelse til å tilvirke gifter og apotekervarer.
5)Bestyrere av vitenskapelige anstalter og offentlige laboratorier.
6)Forsvaret og fengslene.
7)Andre som selv har tillatelse til å selge vedkommende vare.
8)Leger og veterinærer.
9)Private mot rekvisisjon fra lege eller veterinær. Slik rekvisisjon kreves dog ikke med mindre varen er gjenstand for apotekenes enehandel i detalj.

III.

Ved salg til dem som er nevnt under gruppe II nr. 2-7 tas samme pris som ved salg til gruppe II, nr. 1, Apotek.

Ved salg til dem som er nevnt under gruppe II nr. 8 og 9 skal der tas samme pris som ved salg fra apotek.