Forskrift om administrativ tilhørighet for sysselmannen på Svalbard.

DatoFOR-1953-03-20-3454
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om sysselmannen på Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. 3. mars 1953. 

Sysselmannen på Svalbard som i henhold til kgl.res. av 20. mai 1936 administrativt hører under Industridepartementet, overføres fra 1. juli 1953 til Justisdepartementet.