Forskrift gitt av Helsedirektøren om brennevin, herunder spiritus, og vin til medisinsk bruk

DatoFOR-1957-03-01-6
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1957 s 265
Ikrafttredelse01.04.1957
Sist endretFOR-2009-12-18-1839 fra 12.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§26, FOR-1957-03-01-4-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om brennevin og vin til med. bruk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Hjemmel endret til lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv § 26 som følge av dep.gjennomgangen 97/98.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1839 (i kraft 12 des 2010).

I.

Til medisinsk bruk skal bare leveres følgende sorter brennevin og vin:

Brennevin - Eau de Vie

Sterk vin - Malaga og sherry

Svak vin - Rødvin

A/S Vinmonopolet avgjør etter samråd med Helsedirektøren hvilke merker som skal leveres av disse sorter.

Til apotek leveres Eau de Vie, sherry og rødvin bare i flasker på høyst 1000 ml, opptappet og signert av A/S Vinmonopolet. Malaga kan også leveres på fat.

II.

Som spiritus, brennevin eller vin i henhold til nevnte forskrifter regnes ikke alkoholholdige preparater som:

1.inneholder minst 4 maksimaldoser av et giftig stoff for hver 100 g væske,
2.har markedsføringstillatelse i henhold til forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler.
3.er opptatt i siste utgave av:
a)den gjeldende farmakopé.

Dog regnes spiritus i blanding bare med vann som spiritus etter disse forskrifter.

b)Dispensatorium Veterinarium Norvegicum.
c)Norge Apotekerforenings formelsamling (NAF-boken).
d)den av Helsedirektøren godkjente «Håndkjøpstakst».

I taksten kan fastsettes den største mengde som kan utleveres om gangen i håndkjøp. Forskrives slike preparater ved resept i større mengde enn fastsatt for håndkjøp, gjelder resepten bare for en gangs ekspedisjon, og skal tilbakeholdes på apoteket.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1839 (i kraft 12 jan 2010).

III.

For salg av isopropylalkohol til medisinsk bruk gjelder samme bestemmelser som for spiritus.